Đăng ký

Danh sách các đề nghị cho vay

Hãy chọn những đề nghị phù hợp với bạn và liên hệ với người cho vay để nhận khoản vay
Chú ý! Chỉ thành viên hệ thống WebMoney mới có thể xem chi tiết thông tin các đề nghị và nhận khoản vay.
WMIDSố tiềnChu kỳ% 1
ngày
NgàyGhi chú
2473********
20 WMZ 30 0.50 2021-12-01
Ищу надежных заёмщиков, после 3 успешных возвратов открываю ...
3783********
72000 WMP 60 0.25 2021-11-27
Лимит доверия можно получить через сайт https://debtmoney.info
1498********
1000 WMZ 180 0.12 2021-11-24
PhotoID+VideoID=кредит. Добавляйтесь в кипер, пишите в events.
6856********
1000 WMZ 30 0.20 2021-11-14
Открываю ЛД только Персональным аттестатам, остальным...
2551********
200 WMZ 60 0.30 2021-11-10
Персональный аттестат. Российское гражданство. BL от 100...
1168********
20 WMZ 30 30.00 2021-11-08
BL не ниже 20 До 50 wmz Для повторных до 100 wmz
7189********
3000 WMZ 30 0.20 2021-09-16
Только BL 50 и более с персональным аттестатом. Индивидуальн...
4035********
6000 WMZ 365 0.10 2021-09-08
Связь через keeper или Events Крайне редко открываю...
1999********
50 WMZ 30 3.00 2021-08-22
увеличение лимита возможно по согласовании, % при длительном...
5294********
32 WMZ 30 0.17 2021-07-22
персональный аттестат свыше 100
3286********
30 WMZ 30 1.00 2021-07-10
Только персональным аттестатам
0472********
100 WMZ 10 10.00 2021-07-04
+ Personal Account + BL > 15
1654********
100 WMZ 30 0.50 2021-05-09
Только с персональным аттестатом, BL>100. Фото с паспорто...
1182********
1500 WMZ 365 0.0267 2021-03-17
Только персональным аттестатам - самые низкие проценты!...
8958********
10000 WMZ 365 0.0267 2021-06-12
ОТКРЫВАЮ ЛИМИТЫ ДОВЕРИЯ!!! Если вам нужны wmz, сформируйте...
12345678910...
Thêm đề nghị mới, Danh sách các đề nghị của tôi
Rules for Сhat Members